Welkom

Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor de christen-democratie staat de gemeenschap centraal, de samenleving van mensen die elk voor een stukje van de wereld verantwoordelijk zijn. Het gezin, de school, de wijk, de vereniging; dat is het ware draagvlak van de samenleving.

Vanuit het gemeenschapsdenken wil het CDA iedereen aanmoedigen op zijn eigen plaats, volgens eigen mogelijkheden en talenten, zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het CDA is een brede politieke volkspartij , geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het plaats aan burgers uit alle sectoren van de maatschappij.

Home

Deel deze site met uw netwerk: